exemple de biocenoze din apropierea scolii

Posted by on dec 15, 2018 in Geen categorie | 0 comments

Biocenoza poate influenţa diferite Elemente ALE biotopului, cum sunt factorii climatici, edafici, geologici. Stadiile dezvoltării biocenozei sunt stadiul de Pionieri, de competiţie şi consolidare, de subclimax şi de climax. Prin activitatea Lor biologică, coloniştii contribuie la formarea solului Fertil, creând astfel condiţii favorabile unor specii mai pretenţioase la condiţiile de Mediu. Un exemplu de consorţiu este reprezentat de un exemplaire de pin Împreună cu ciupercile micorizante, lichenii şi muşchii de PE tulpină, ciupercile şi bactériile, insectele Fito şi zoofage. Aceste spaţii suferă procesul de colonizare sau populare pentru diferite specii VEGETALE. Termenul de Climax este introdus de Clements şi reprezintă STArea cea mai stabilă şi mai complexă, de echilibru între vegetaţie şi factorii de Mediu. Structura verticală se mai numeşte şi stratificare şi rezultă DIN Competiţia pentru Lumină, apă, substanţe minerale sau DIN variaţia factorilor meteorologici PE verticală. ELE coexistă PE Frunze, delimitându-şi nişa ecologică. Acestea pot avea asupra speciilor diferite acţiuni, şi anume: o acţiune favorabilă (+), o acţiune nulă (0) şi o acţiune defavorabilă (-).

Biocenoza reprezintă o grupare de fiinţe VII, corespunzând prin poziţia sa, prin numărul de specii şi indizi, la anumite condiţii de Mediu, grupare de fiinţe légat printr-o dependenţă réciproă şi Care se menţin pentru reproduction Într-un anumit Loc în mod Permanent. Două specii diferite nu pot avea aceeaşi nişă ecologică, Dar pot coexista în acelaşi Loc Dacă au surSe diferite de hrană. Diversitatea este dictă de condiţiile ecologice. Structura orizontală cuprinde bioskena, Consorţiul şi sinuzia. Structura verticală şi orizontală a biocenozei sont o Mare semnificaţie ecologică. De exemplu, glaciaţiunile din Europa Centrală au acoperit această zonă cu tundră, Cu speciile caracteristice, în timp ce speciile tempéré au Rămas numai în Sudul continentului. Ponctul de plecare în après unei biocenoze îl taiate aşa numitele spaţii nue: lave vulcanice răcite, stânci şi grohotişuri dizlocate, suprafeţele alunecărilor de Teren, depozite fluviale, mlaştini asanate, dune de nisip, terenuri dévaster de foc, inundaţii sau furtuni, depozite de Steril de mină, tărtășești dizlocat DIN construcţie etc.